Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Melentartuine vastuz

младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Kodima. № 1, (2010), Nikolai Abramov

Täl kezal Karjalan valdkundale täudub 90 vot. Necen znamasižen datan mödhe Karjalas mäneb äi erazvuiččid az’tegoid. Talvkun 16. Petroskoin ozuteluzzalas oli männu kirjoiden prezentacii, kudambad om paindud 2009 vodel. Sen tegi Rahvahaližen politikan da uskondsebroiden ministersv.

Prezentacijale kerazihe kirjutajid i lehtmehid, üläopištoiden opendajid i openikoid, tedomehid i sebroiden mehid – kaikid, ked navediba vepslaižiden, karjalaižiden, suomalaižiden i venälaižiden literaturad da kul’turad.

Ministran varamez’ Jelena Bogdanova avaiži karjalan kelel lämiil sanoil necen ehtan.

Muloižel vodel Karjalan valdkundas oli paindud äi kirjoid kut venäkelel, muga i vepsän, i karjalal kelil. Niiden keskes kaikid znamasižemb om ”Karjan pohjoižpagnoiden vajehnik”( tegijad Vieno Fedotova i Tatjana Boiko). Paindihe mugažo ”Venä-vepsläine” i Venä-karjalaine” abupaginkirjad( Nina Zaiceva, Olga Žukova, Jelena Filippova).

Tetab karjanlakeline kirjutai P’otr Sem’onov pästi muloi”Rodinjärvi”-prozakirjan. Nece om jo hänen videnz’ kirj.

Natalia Silakovan sanutesid lapsile paindas paksus Kodima-lehteses, nügüd’ ned om keratud ühthe kirjaha ”Vauged ö”. Tuli lujas hüvä lahj lapsile, openikoile! Sanutesed kändi vepsän kel’he Marina Ginijatullina.

Kaik nene kirjad om paindud Udmurtian valdkundas. Ned om paindud hüvin, vaiše ei ole kirjutadud – kus paindihe kirjad, mitte tiraž om, kuvitajan i čomitajan nimid-ki eskai ei ole. Kut muga voib pästta kirjoid?! Ei-ik oliži paremb painda kirjoid Petroskoiš?

Vepsläine runoilii i prozakirjutai Oleg Mošnikov kirjutab venäks. 2009 voden lopus ”Periodika”-paindištos om paindud ”Päiväižen kirjeižed”-runokogomuz.

Pidab johtutada völ ühtes melentartuižes kirjas: pästi lujas čoman, mujukahan ”Karjalan kost’um”-kirjan( tegii -Tatjana Jaškova). Täs om keratud fotoid, kuvid, kirjutesid, nevondoid vepsälaižiden i karjalaižiden sobiden-sädoiden istorijas i omblemižes. Lugedes kirjad voib i ičeleze ombelta rahvahaline sädo.

Kaik, ked kerazihe necile vastusele, läksiba kodihe hüviš meliš.