Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Elägaha igän, rahvahan kul’tur!

младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Kodima. № 4, (2010)

Uhokun 28. päiväl Karjalas oli tehtud jo ühesanden kerdan «Kalevalskaja mozaika »-kul’turprojekt. Se om omištadud Kalevala-eposale. Neniš voziš projektan festivalid mäniba erazvuiččiš Karjalan tahoiš. Täl vodel festival’ oli tehtud Oloncan kul’turkeskuses. Sinna kerazihe erazvuiččid sebroid, kudambad ozutiba melentartuižid nomeroid.

Praznikal oli äi pajo- da kargsebroid mugoižid, kut ozutesikš: «Terve, briha», «Oma pajo», «Terveh, pajo». «Päiväine »-sebr vändi stribunikoil lujas čomin. «Karjala »- kollektiv, kut kaiken-ki, ihastoiti ristituid ičeze ilokahil karguil. Lujas čoma nomer oli gimnastoil-neiččil; hö ozutiba kut lämoi, vezi, il’m da ma sündutaba Sampo-mel’nicad. Vepsläižišpäi oli vepsän rahvahan hor. Konz hor zavodi pajatada, zalas tegihe hillemba. Horan ezitamine tuli mel’he kaikile kundlijoile i jäb muštho hätkeks.

Koncertaha ližaks Kalevalan päiväle oli omištadud Jurii Lumpijevan da Anatolii Čebotarevan fotokuviden ozuteluz. Se oli avaitud kaikiden tahtnikoidei täht.

«Kalevalskaja mozaika »-projekt tehtas, miše ristitud kaičižiba karjalan, vepsän da suomen kul’turad, tedaižiba, miše heiden rahvahil om mugoine sur’ kul’turkal’huz da pidäižiba siš korktad mel’t.