Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Maidnedal’

младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Kodima. № 2, (2010), Vera Mednikova

Maidnedal’ om endevanh slavilaine praznik. Maidnedalil rahvaz kaimdab tal’ved da vasttab kevät, ristitud varastaba lämäd säd da londusen vajehtesid.

Maidnedal’ oli sur’ praznik. Praznik jatkui nedalin. Kaikuččel päiväl oli ičeze nimi, kudamban abul voib el’geta, midä tehtas necil päiväl.

Ezmärg – “Maidnedalin vastuz”. Ristitud libuiba korktale mägele, pajatiba pajoid, vastsiba Maidnedalid.

Tožnarg – “vändod”. Necil päiväl prihad eciba nevestoid, neiččed – ženihoid.

Koumanz’päiv – “magedkel’”. Kuctihe adivoihe ičhižid da vasttihe heid kürzil.

Nellänz’päiväd nimitadihe “levedaks nellänz’päiväks”. Rahvaz šurgi, vändi, iloitelihe.

Pätnič – “anopen eht”. Necil päiväl kuctihe anoped adivoihe sömhä kürzid.

Sobat – “nadon päiv”. Nor’ mil’l’ lahjoičeb nadoile lahjoid.

Pühäpäiv – “kaimduz “. Kaimatihe tal’ved, polttihe pölgöitint da vasttihe kevät. Necidä päiväd kuctihe “armahtusen päiväks”. Kaik ristitud pakičiba armahtust toine toižel pahoiš tegoiš.

Maidnedalil kürzad oma päsömine. Maidnedal’ oli “Jarilan”, Sündun-päiväižen praznik. Nügüd’-ki maidnedalil rahvaz paštab kürzid. Ende kürzil oli ritualine znamoičend. Kehkerad, käbedad, hulad – kürzad koskuba päiväižehe, kudamb paštab kaik enamba i pidemba.

Ende, nacein, kürzad oliba kaikid popularižemb sömine venän da vepsän rahvahal.