Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Openikad ozutiba ičeze kel’tedoid

младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Kodima. № 4, (2009), Ol’ga Žukova

Keväz’kun 27. päiväl Petroskoin gimnazijaha № 17 kerazihe openikad, kudambad opendaba suomen, karjalan da vepsän kelid. Nelläandentoštkümnenden kerdan oli tehtud openikoiden regionkeskeine olimpiad.

Ozutamha ičeze kel’tedoid tuli openikoid erazvuiččiš Karjalan rajonoišpäi, Petroskoi-lidnaspäi da Piterin agjaspäi. Vepsän kelen tedajid oli 11 openikad Šoutjärvespäi, Kalagespäi, Petroskoišpäi da Vidl-küläspäi. Lapsed tegiba kirjutuztegendoid: paniba sanoid oiktoihe formihe, valičiba tabhaižid sanoid, tegiba küzundoid, kirjutiba živatoiden nimid, ozutiba lugetud tekstan el’gendaništ. Lopuks starinoičiba erazvuiččid temoid: ičeze kodiš, keza-aigas, sündundpäiväs i toižiš. Pagin openikoidenke da ližaküzundad abutiba arvostelda kel’mahtoid.

Nelländen openduzvoden gruppas ezmäine sija anttihe Nataša Aleksejevale, Petroskoin suomalaiž-ugrilaižen školan openikale( opendai Nadežda Kukojeva). Toižen sijan sai šondjalaine prihaine Igor’ Romanov, kudamb opendase nügüd’ Vidlan školas( opendai Gul’a Polivanova). Necen-žo školan openik Natalja Spirkova sai koumanden sijan.

Seičemenden openduzvoden gruppas vägestajaks tuli Pavel Medvedev Kalagen školaspäi( opendai Svetlana Gotič). Toižen i koumanden sijan saiba suomalaiž-ugrilaižen školan openikad Sveta Kottina i Ales’a Potes. Lapsile anttihe kitändkirjeižid da lahjoid, a parahimad kelentedajad ajaba kezal Suomehe.