Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Nägištada äirahvahališt Karjalad

младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Kodima. № 12, (2009), Marija Filatova

Karjala om äirahvahaline ma. Tägä eläba igähižed rahvahad – karjalaižed, vepsläižed, suomalaižed, venälaižed. Mugažo valdkundas om äi tulnuzid rahvahid – armenialaižid, gruzialaižid, japonialaižid ... Meiden mal eläba ühtes erazvuiččed kul’turad, keled, verod. Mitte čoma da melentartuine elo om meiden mal – necidä voib nägištada foto-ozutelusel, mitte om avaitud Petroskoin Rahvahaližes kul’turkeskuses.

Kül’mkus Karjalas oli tehtud fotokuviden konkurs. Sen parahimad fotod om ezitadud necil ozutelusel. Fotoid ühtenzoitab melentartuine tem – rahvahan kul’tur, kanzoiden verod, rahvahaline kost’um.

Ozutelusen avaidamine oli tal’vkun 10. päiväl. Kacmaha čomid fotoid da ozatelmaha konkursan vägestajid tuli äi rahvast. Ozutelusel oli Anrei Manin, rahvahaližen politikan ministr. Hänen melen mödhe, foto-ozutelusel om lujas tärged znamoičend: ”Se andab ristituile voimusen nägištada äirahvahališt Karjalad”.

Fotokonkursaha ühtniba nored da vanhembad mehed, mastarid da ned, kudambad ei mahtkoi tehta professionaližid fotoid. Kaikuččel om ičeze kaceg miruhu. Kut hö nägeba meiden mad, Karjalad? Necidä ozutaba heiden čudokahad fotod. Kaiked niid oli 61. Fotoil om čomid ristituiden modoid, kirjavid kost’umoid, rahvahan tradicijoid. Tägä om ozutadud rahvahaližed praznikad da radpäiväd, rahvahan endevanh da nügüdaigaine elo. Fotod starinoičeba, mitte erazvuitte da äipoline om meiden valdkundan kul’tur. Kut karjalaižed pajataba pajoid, kut rahvaz praznuičeb Sündumad, kut tradicijoid anttas pol’vespäi pol’vhe, eskai kut vedetas ”Hanhiden joksend”–praznikad – necidä voiba nägištada ozutelusen adivod.

Ozutelusel om fotoid vepsläižes-ki miruspäi. Nikolai Abramov, vepsläine runoilii, ezini fotokuvan, kudamban nimi om ”Al’onuška”. Nece om čoman vepsläižen neiččen modkuva. Svetlana Plühinan fotos om vepsläine ”Linduižed”- fol’klorsebr.

Rahvahaližiden kul’turiden keskuz kucub tahtnikoid kacmaha čudokahid fotoid. Ozuteluz linneb avaitud tal’vkun 29-päivähäsai.