Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Suimal tehtihe ühthevedoid. Tehta ühthevedoid.
Vajehtadas radmahtoil. Suim Vidl-küläs

младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Kodima. № 9, (2009), Marija Ijudina

Midä pidab tehta, miše kel’ eläiži? Vastuz om kebn. Pidab, miše sil pagižižiba lapsed. Sen täht tehtas-ki kel’lagerid. Täl vodel ned oli tehtud koumes Vepsän man elotahos: Karjalas, Piterin da Vologdan oblastiš. Ned radoiba kazakus da elokus. Nügüd’, konz lageriden rad om jo lopnus, tuli aig tehta ühthevedoid, vajehtadas tedoil, miččid oli sadud radon aigan. Sikš Piterin agjan Vidl-küläs oli tehtud suim, kudambale kerazihe kaik, ken radoi lageriš da ken om holiš sen rados. Tänna tuli opendajid, lagerin sädajid, külän eläjid. Oli ristituid ei vaiše sigäpäi, kus lagerid radoiba, no kaikiš školišpäi, kus om vaiše miččid-ni radjüvid vepsän kul’turan oblastiš. Suimal pagištihe kut openduz mäni, miččid problemoid sündui, miččid openduzsatusid lapsed saiba. Kaikuččen lagerin opendajad pidiba ezitusid, ozutiba prezintacijoid. Muga kaik keranus suimale nägištiba fotokuvid, videoänetusid, miččid oli tehtud opendamižen aigan.

Vidlan kel’lagerin openikad ozutiba suiman adivoile ičeze mahtoid. Hö lugiba runoid vepsän kelel da pajatiba pajoid. Voib sanuda, miše lapsed saiba tarbhaižid, hüvid tedoid da mahtoid. Pened lapsed Šoutjärvespäi( sigä lager’ oli tehtud päivkodin pohjal) pajatiba da kargaižiba, vätes openziba uzid vepsäližid sanoid i ramastust kodikel’he; Kujas( Vologdan oblast’) vanhembad lapsed vediba säpäivkirjoid, käveliba mecha, openzihe todesižil mastaril käzitöid tehmaha. Ved’. Kuja-školan pämez’ Andrei Zagul’ajev iče om hüvä mastar’; hän openzi lapsid tehmaha kaluid tohespäi vanhan eloveron mödhe. Andrei sai nenid tedoid ičeze ezitatoišpäi völ laps’aigan. Sen ližaks lapsed opendajidenke saiba tedoid, kut ende karbaz-venehid tehtihe, kut zel’l’kazvmusid keratihe da kuidihe, kut pertid letihe. Nene keratud materialad oma nügüd’ heiden sur’ kal’huz’.

Suiman aigan kaikutte mez’ voi sanuda ičeze melid kel’lagerin polhe, ičeze tahtoid da toivoid tulijaks vodeks. Ved’ lapsiden openduzsatused ozutiba, miše lagerin rad oli lapsile mel’he i pidab jatkata sidä edemba. Nina Zaiceva, vepsän kelen tedomez’, sanui:

«Kel’lagerid- nece om tozi tarbhaine azj. Hüvä oliži, miše ned radaižiba ei vaiše, ozutesikš, muloižel kezal vai necil kezal, a miše ned radaižiba kakuččel kezal. Miše ned oližiba kut školan tarbhaine rad».

Suimal oli sanutud, miše tulijas aigas pidab tehta kel’lagerid toižiš-ki vepsläižiš küliš. Toivom, miše kaik planad da toivod tuleba eloho i lagerid jatktaba ičeze radod!