Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Tervhen tuldes, Vauged Tigr!

младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Kodima. № 12, (2009)

Aig, kuti ojaine, jokseb lujas teravas. Päiväd keradasoiš nedalikš, nedalid – kuikš. Mö em ehtnugoi homaita aigad, kut möst pordhale om tulnu uz’ voz’. Kelle-se männu voz’ andoi ozad, a ken-se oli opalas.

Miččen linneb tulii voz’? Rahvaz sanub, miše äi rippub sišpäi, kut mö vasttam ut vot da sen ”ižandad”.

Necen voden ”ižand” om Vauged Tigr. Se tuleb Härgän sijale. Tigr om vägekaz, rohked živat. Ristitud, kudambad oma sündunuded Tigran vodel, oma aktivižed, hö navediba rata, tegeba kaik iče, toižiden mehiden abuta. Mugažo hö oma tabakahad, ei navetkoi kundelta läheližiden ristituiden nevondoid.

Sanutas, miše Uden voden praznikal pidab panda päle jonokahid sädoid. Čomitesid pidab valita londusen materialoišpäi: kivespäi, nahkaspäi, puspäi. Tarbiž, miše praznikstolal oliži lihasömid, ved’ tigr navedib niid. Pertid pidab čomitada pakuižil, purpuranmujižil da hobedaižil mujuil. Viritagat tohusid, tehkat iče čomitesid kuzen täht! Nece tegeb pertid čudokahaks da tob teile hüvid melid!

Voden lopus ristit johtutab männut vot, kacub, miččid azjoid oli tehtud, mi jäi tehmata. Kaikutte mez’ toivob henges, miše händast varastab hüvä aig. Uz’ voz’ toškandeb kerdale uzid tegoid da azjoid, se andab uzid melid, uzid holid. Togaha tulii 2010. voz’ vaiše hüväd!