Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Hänen südäin om runoiš

младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Kodima. № 11, (2009), Valerii Sidorkin

Redukus Petroskoin ”Periodika”-paindištos läksi Oleg Mošnikovan ”Päiväižen kirjeižed” runokogomuz, a 5. kül’mkus mäni sen kirjan prezentacii

Ristitud, kudambad eläba Karjalas, nägeba paksus Oleg Mošnikovan TV-ekranaspäi- hän pagižeb požaroiden profilaktikas vai sanub, miše ei pida kävelta kalaha hoikad jädme. Mugoi om hänen rad. Vaiše rahvaz tundeb händast toižes-ki polespäi. Oleg Mošnikov om tutab Karjalan runoilii i kändai.

Kirjutajan jured oma vepsläižes Šokš-küläspäi. Sikš hänen runoiš kulub i necen külän nimi i erased vepsläižed sanad ... ka vepsläižiden heng-ki mujuse. Oleg Mošnikovan runoid i lühüdid prozakirjutusid voib vastata paksus erazvuiččiden lehtesiden i kulehtesiden lehtpolil. Hän kirjutab venäks, no vepsläine südäin mäneb läbi kaikes runoilijan literatursatuses. Kodima-lehteses-ki paindas paksus Oleg Mošnikovan runoid.

Kül’mkun 5. päiväl Petroskoin ozuteluzsalas kerazihe Olegan sebranikoid, kollegoid, ristituid, kudambad navediba hänen runoid i prozad. ”Päiväižen kirjeižed”- nece om jo nel’l’änz’ Mošnikovan kirj. Kirjas om runoid kodiman, armijan, ozan i armastusen polhe. Erased runod om kirjutadud Nikolai Kl’ujevan, Anna Ahmatovan, Marina Cvetajevan nimehe.

Oleg Mošnikov kirjutab runoid iče i mugažo tegeb kändmižid-ki.

Runokogomuses om suomalaižiden Eino Leinon, Toivo Ahavan, karjalaižen Aleksandr Volkovan, vepsläižiden Nina Zaicevan i Nikolai Abramovan runoiden kändmižid.

Prezentacijan ehtal oli äi muzikad. Pajoid Olegan Mošnikovan runoihe pajati F’odor Kuz’min. Lämid sanoid runoilijale sanuiba Rahvaližen politikan ministran varapämez’ Jelena Bogdanova, runokirjutajad Nina Zaiceva, Aleksandr Valentik, Armas Mišin, Nikolai Abramov, Vepsän kul’tursebraspäi pidi sanan Svetlana Pas’ukova.

Prezentacijan vedäjan oli runoilii i kirjutajiden sebran pämez’ Jelena Pietiläinen, hänen abul neze znamasine eht oli lujas südäimeline.

”Päiväižen kirjeižed” runokogomuz om lähtnu Karjalan valdkundan rahvhaližen politikan ministerstvan raha-abul.